Kollárova 17, 917 01 Trnava info@myslitelna.sk +421 905 860 858

HR mentoring

... skladačka nástrojov pre efektívne HR ...


Tréningovo - workshopový program plný vhodných nástrojov a metodík

pre efektívne riadenie ľudských zdrojov v 21. storočí.

Profesionálny headhunting

                6.9.2022  9.00-12.15

 • zdroje vyhľadávania & sociálne siete
 • štruktúra kvalitného interview
 • umenie pýtať sa
 • sprevádza Jana Pozdechová
Zistiť viac

Rešpektovaný HR biznis partner I.

                26.9.2022  9.00-17.00

 • 5 krokový model biznis partneringu
 • rola a kompetencie HR biznis partnera
 • sprevádza Veronika Lukáčová
Zistiť viac

Kompetenčný model

                4.10.2022  9.00-12.15

 • definícia kompetencie
 • rôznorodosť modelov
 • metodika tvorby & aktualizácia
 • sprevádza Veronika Lukáčová
Zistiť viac

Vplyvný HR biznis partner II.

24.10.2022  9.00-17.00

 • hľadanie riešení & koučingový prístup
 • zvládanie rezistencie
 • umenie posunúť stagnujúcu komunikáciu
 • sprevádza Veronika Lukáčová
Zistiť viac

Výnimočné talenty vo firme

                27.10.2022  9.00-12.15

 • cesta talentu - nastavenie procesu
 • riadenie talentov a potenciálu
 • praktické nástroje pre identifikáciu a rozvoj
 • sprevádza Jana Pozdechová
Zistiť viac

Kvalitný hodnotiaci systém

                23.11.2022  9.00-12.15

 • účinné riadenie výkonu v tímoch
 • prepojenie na vnútrofiremné systémy
 • SMART ciele vo výkone a v rozvoji
 • sprevádza Jana Pozdechová
Zistiť viac

Re-štart manažéra 2022 - ako viesť seba aj iných

Tréningovo - workshopový kaleidoskop 9 poldňových zážitkových stretnutí.

Program je určený tým, ktorí potrebujú nové inšpirácie pre vedenie tímu a seba samého a tým, ktorí postúpili z experta na teamlídra a hľadajú inšpiráciu.

Rola lídra

                23.2.2022  9.00-12.15

Čo má dnes robiť dobrý líder?

 • spoznajte svoj profil
 • definujte svoju rolu v tíme a vo firme
 • plynulo prechádzajte medzi svojimi rolami
 • získavajte podporu a podporujte
 • sprevádza Veronika Lukáčová
Zistiť viac

Účinná motivácia

                23.3.2022  9.00-12.15

Ako získať ľudí pre spoločné ciele?

 • spoznajte motivačné faktory
 • prepájajte motiváciu s výkonom
 • získajte praktické tipy a triky
 • sprevádza Boris Lukáč
Zistiť viac

Rozvojové delegovanie

                27.4.2022  9.00-12.15

Ako správne rozvíjať delegovaním?

 • pripravte sa na delegovanie
 • vyberte správneho človeka
 • vyhodnocujte dôsledne a spolu
 • posúvajte hranice možného
 • sprevádza Boris Lukáč
Zistiť viac

Priority a návyky

                25.5.2022  9.00-12.15

Ako sa zamerať na to najdôležitejšie?

 • hľadajte dôležitosť a zmysel
 • ujasnite si priority
 • pestujte užitočné návyky
 • sprevádza Dagmar Kéryová
Zistiť viac

Budovanie tímu

                22.6.2022  9.00-12.15

Ako formovať vysoko výkonné tímy?

 • pozrite sa zblízka na tímové roly
 • pracujte s tímovou dynamikou
 • správne integrujte nových členov
 • staňte sa nasledovaným lídrom tímu
 • sprevádza Jana Pozdechová
Zistiť viac

Hľadanie talentov

                21.9.2022  9.00-12.15

Ako získavať a rozvinúť talenty v tíme?

 • odhaľte spiace talenty
 • pritiahnite tých najlepších z trhu
 • veďte výberový rozhovor motivačne
 • sprevádza Jana Pozdechová
Zistiť viac

Od rezistencie k zmene

                25.10.2022  9.00-12.15

Ako meniť odpor na akceptáciu?

 • spoznajte 3 úrovne rezistencie
 • pracujte s každou skupinou v tíme
 • získavajte podporu pre zmenu
 • implementujte efektívne
 • sprevádza Dagmar Kéryová
Zistiť viac

Efektívne mítingovanie

                15.11.2022  9.00-12.15

Ako viesť úderné a efektívne mítingy?      ... online, offline alebo hybridne ...

 • naučte sa zásady a princípy, ktoré neobabrete
 • podporujte tímovosť a motiváciu
 • urobte si vlastný úderný scenár
 • sprevádza Veronika Lukáčová
Zistiť viac

Osobná reziliencia - ako nevyhorieť

                13.12.2022  9.00-12.15

Ako budovať svoju osobnú odolnosť?                ... v akejkoľvek situácii ...

 • identifikujte piliere svojej odolnosti
 • spoznajte mechanizmus fungovania stresorov a stresu
 • nájdite si svoje techniky na zvládanie stresu
 • sprevádza Veronika Lukáčová
Zistiť viac

Oslava naučeného - best practice workshop

                15.12.2022  9.00-12.15

Čo ste sa naučili? Čo sa vám osvedčilo?

 • zdieľajte svoje úspešné príbehy
 • definujte si ďalšie oblasti pre váš rozvoj
 • spoznajte kolegiálne poradenstvo
 • sprevádzajú Veronika, Boris, Jana, Dagmar
Zistiť viac
Facilitačné pomôcky

Mnohofarebné papiere rôznych tvarov, nálepky, body, bodky a šípky, fixky, kriedy, čierna tabuľa, flipchart, antistresory na uvoľnenie vás budú sprevádzať vašim procesom uvažovania a tvorby a podporovať ho.

Hlavolamy a kreatívne hry

Maličkosti, ktoré naštartujú, alebo odblokujú vaše mentálne nastavenie. Otvárajú oči. Objavíte nové uhly pohľadu na svet.

Občerstvenie

Občerstvenie podporujúce uvažovanie: slané a sladké, mäsové a nemäsové, ovocie, orechy a všetko, čo potrebuje mať váš žalúdok v sebe pre to, aby vaša bola myseľ činná.

Harmóniu, Lásku, Hojnosť

Prírodné nápoje na povzbudenie duše aj mysle.

Free wifi

Pre spojenie s informáciami, ktoré potrebujete.

Výsledky

Rukolapné výsledky vášho stretnutia. Ak prídete bez cieľa, nájdete cieľ. Ak prídete s cieľom, nájdete cesty k nemu.

Existujú iba dva dni v roku, kedy nemôžeme vôbec nič urobiť. Jeden sa volá Včera a druhý Zajtra. Dnešok je tým správnym dňom milovať, konať a predovšetkým žiť.

Dalajláma

Váš scenár

Na požiadanie vám vytvoríme scénar vášho stretnutia:
Zdieľanie informácií

Informatívne stretnutie zamerané na zdieľanie a šírenie informácií.

Tvorivosť

Stretnutia pre získanie tvorivých riešení.

Všetko funguje

Stretnutia pre tvorbu vnútrofiremných systémov a procesov.

Rozhodnuté

Stretnutia na prijímanie rozhodnutí.

Spolupráca

Stretnutia pre nastavenie, podporenie či obnovenie spolupráce tímov.

Stratégia

Stretnutia pre tvorbu víťazných stratégií.

Zmena

Stretnutia k implementácii zmeny.

Komunikujeme

Stretnutia pre nastavenie komunikačných tokov a spôsobu komunikácie.

Naše stretnutie

Stretnutia podľa vašich konkrétnych zámerov.

Agilný tím

Sme agilný tím s rôznorodými a bohatými skúsenosťami z pozícií vrcholového manažmentu a multikulturálneho prostredia.
Veronika Lukáčová

20 rokov profesionálnych skúseností v HR poradenstve a HR manažmente.
Vyštudovaná psychologička, s nadväzujúcimi certifikačnými výcvikmi v skupinových formách psychokorektívnej práce, facilitácie malých a veľkých skupín, systemického koučingu a systemických konštelácií.
Klientom prináša profesionalitu spojenú s ľudskosťou a individuálny prístup k ich špecifikám.
Tvorivá, hravá, aktívna, dynamická, orientovaná na cieľ.

Boris Lukáč

18 rokov skúseností  riadiacej práce v top manažérskych pozíciách. Zavedenie 2 start-upov na slovenský trh: Ticket Restaurant (Edenred), Manpower. 6 rokov nadšenia v strategickom a HR poradenstve v práci lektora, konzultanta, kouča a facilitátora. Certifikovaný kouč v Appreciative Inquiry prístupe zameranom na zavádzanie a akceptáciu zmien. Ku klientom pristupuje partnersky a prináša im nadhľad a akcieshopnosť v ich ceste za cieľom.
Tvorivý, strategicky uvažujúci s biznis prístupom, leader telom a dušou. Navyše, certifikovaný someliér.

Jana Pozdechová

Viac ako 14 rokov skúseností s HR procesmi, hľadaním a rozvojom talentov aj biznis developmentom.
Vyštudovaná andragogička a manažérka ľudských zdrojov s doplnkovým vzdelaním v oblasti facilitácie, diagnostiky a koučingu. Klientom prináša praktické znalosti interného HR prostredia, orientáciu na dosahovanie cieľov a na kontinuálny rozvoj.
Pragmatická, empatická, so zmyslom pre zodpovednosť.

Garanti projektu

  Mysliteľňa, Kollárova 17, 917 01 Trnava
  info@myslitelna.sk
  +421 905 860 858

projekt vznikol v spolupráci so spoločnosťami www.all4net.sk, dododobrik.prosite.com a www.mannacatering.sk

Zásady ochrany osobných údajov   Obchodné podmienky