info@myslitelna.sk +421 905 860 858

Zásady ochrany osobných údajov

Správca osobných údajov:         

Heuristic management, s.r.o., Strmý vŕšok 44, Bratislava, IČO: 36616061

Kontaktné údaje správcu:          

info@myslitelna.sk

Spracúvané osobné údaje:

meno, priezvisko, pozícia, meno spoločnosti, mailová adresa, telefonický kontakt (pevná linka a/alebo mobilný telefón).

Účel a právny základ spracovania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je informovanie o aktivitách, službách a novinkách konceptu „Mysliteľňa“, prípadne získavanie nových klientov, uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu medzi spoločnosťami konceptu „Mysliteľňa“ a klientom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) – oprávnený záujem spoločností konceptu „Mysliteľňa“.

Spoločnosti zapojené do konceptu Mysliteľňa (s možným prístupom k spracúvaným osobným údajom):

Heuristic management, s.r.o., Strmý vŕšok 44, Bratislava, IČO: 36616061

Chat, s.r.o., Klariská 14, Bratislava, IČO: 45885800

Mgr. Jana Pozdechová, Suchá nad Parnou 779, IČO: 52280365

 

Osobné údaje môžu byť overované alebo získavané i z verejne dostupných zdrojov (napr. obchodný register, verejné registre vedené Ministerstvom financií, webové stránky, sociálne siete).

Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám bez vášho súhlasu.

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

K zabezpečeniu osobných údajov správca prijal vhodné technické a organizačné opatrenia a prístup k nim majú len poverené a poučené osoby.

Po ukončení platnosti právneho základu uchovania osobných údajov budú tieto údaje vymazané.

  info@myslitelna.sk
  +421 905 860 858

projekt vznikol v spolupráci so spoločnosťami www.all4net.sk, dododobrik.prosite.com a www.mannacatering.sk

Zásady ochrany osobných údajov   Obchodné podmienky