Klariská 14, 811 03 Bratislava info@myslitelna.sk +421 905 860 858

Priestor
pre vaše riešenia a rozhodnutia

Mysliteľňa je tvorivý priestor pre vaše riešenia a pre prijímanie rozhodnutí. Naplno využíva silu miesta, na ktorom sa nachádza - v centre starej Bratislavy, v budove pôvodných rituálnych židovských kúpeľov, mikve.

V Mysliteľni nájdete

Facilitačné pomôcky

Mnohofarebné papiere rôznych tvarov, nálepky, body, bodky a šípky, fixky, kriedy, čierna tabuľa, flipchart, antistresory na uvoľnenie vás budú sprevádzať vašim procesom uvažovania a tvorby a podporovať ho.

Hlavolamy a kreatívne hry

Maličkosti, ktoré naštartujú, alebo odblokujú vaše mentálne nastavenie. Otvárajú oči. Objavíte nové uhly pohľadu na svet.

Občerstvenie

Občerstvenie podporujúce uvažovanie: slané a sladké, mäsové a nemäsové, ovocie, orechy a všetko, čo potrebuje mať váš žalúdok v sebe pre to, aby vaša bola myseľ činná.

Harmóniu, Lásku, Hojnosť

Prírodné nápoje na povzbudenie duše aj mysle.

Free wifi

Pre spojenie s informáciami, ktoré potrebujete.

Výsledky

Rukolapné výsledky vášho stretnutia. Ak prídete bez cieľa, nájdete cieľ. Ak prídete s cieľom, nájdete cesty k nemu.

Existujú iba dva dni v roku, kedy nemôžeme vôbec nič urobiť. Jeden sa volá Včera a druhý Zajtra. Dnešok je tým správnym dňom milovať, konať a predovšetkým žiť.

Dalajláma

Váš scenár

Na požiadanie vám vytvoríme scénar vášho stretnutia:
Zdieľanie informácií

Informatívne stretnutie zamerané na zdieľanie a šírenie informácií.

Tvorivosť

Stretnutia pre získanie tvorivých riešení.

Všetko funguje

Stretnutia pre tvorbu vnútrofiremných systémov a procesov.

Rozhodnuté

Stretnutia na prijímanie rozhodnutí.

Spolupráca

Stretnutia pre nastavenie, podporenie či obnovenie spolupráce tímov.

Stratégia

Stretnutia pre tvorbu víťazných stratégií.

Zmena

Stretnutia k implementácii zmeny.

Komunikujeme

Stretnutia pre nastavenie komunikačných tokov a spôsobu komunikácie.

Naše stretnutie

Stretnutia podľa vašich konkrétnych zámerov.

Otvorené tréningy

Zažite si s nami 3 x IN = Information + Intuition + Inspiration

Facilitátori

Vašim stretnutím vás povedú skúsení facilitátori. Rozumieme ľuďom, firmám aj skupinovej dynamike.
Veronika Lukáčová

20 rokov profesionálnych skúseností v HR poradenstve a HR manažmente
Vyštudovaná psychologička, s nadväzujúcimi výcvikmi v skupinových formách psychokorektívnej práce, facilitácie malých a veľkých skupín, systemického koučingu a systemických konštelácií.
Klientom prináša profesionalitu spojenú s ľudskosťou a individuálny prístup k ich špecifikám.
Tvorivá, hravá, aktívna, dynamická, orientovaná na cieľ.

Dagmar Kéryová

14 rokov práce v PR. 6 rokov profesionálneho zanietenia v práci koučky, lektorky a facilitátorky.
Certifikovaná Co-Active koučka, s absolvovanými výcvikmi facilitácie malých a veľkých skupín. Klientom ponúka vyrovnanosť a harmonické prepájanie súvislostí v širokých kontextoch, vnáša pochopenie a vhľad do osobných aj pracovných situácií, v ktorých sa klient ocitá.
Tvorivá, pokojná a energetizujúca.

 

Boris Lukáč

18 rokov skúseností  riadiacej práce v top manažérskych pozíciách. Zavedenie 2 start-upov na slovenský trh: Ticket Restaurant (Edenred), Manpower. 6 rokov nadšenia v strategickom a HR poradenstve v práci lektora, konzultanta, kouča a facilitátora. Medzinárodne certifikovaný kouč v Appreciative Inquiry prístupe zameranom na zavádzanie a akceptáciu zmien. Ku klientom pristupuje partnersky a prináša im nadhľad a akcieshopnosť v ich ceste za cieľom.
Tvorivý, strategicky uvažujúci s biznis prístupom, leader telom a dušou. Navyše, certifikovaný someliér.

Garanti projektu

Mysliteľňa, Klariská 14, 811 03 Bratislava
info@myslitelna.sk
+421 905 860 858

projekt vznikol v spolupráci so spoločnosťami www.all4net.skdododobrik.prosite.com a www.mannacatering.sk