Klariská 14, 811 03 Bratislava info@myslitelna.sk +421 905 860 858

Obchodné podmienky

  • Rezervácia sa stáva záväznou a priestor rezervovaným pre zvolený čas uhradením zálohovej faktúry.
  • Uhradením sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet uvedený na zálohovej faktúre.
  • Priestor bude do zaplatenia zálohovej faktúry rezervovaný pre klienta pre zvolený čas po dobu najdlhšie 5 pracovných dní po objednávke.
  • Zrušenie rezervácie musí byť urobené písomnou formou a zaslané na mailovú adresu info@myslitelna.sk
  • Zrušenie rezervácie 10 a viac pracovných dní pred zvoleným dátumom je bezplatné.
  • Za zrušenie rezervácie od 6 do 9 pracovných dní pred zvoleným dátumom je účtovaný storno poplatok vo výške 50% zo zaplatenej sumy.
  • Za zrušenie rezervácie 5 a menej pracovných dní pred zvoleným dátumom alebo v deň zvoleného dátumu je účtovaný storno poplatok vo výške 100% zo zaplatenej sumy.
Mysliteľňa, Klariská 14, 811 03 Bratislava
info@myslitelna.sk
+421 905 860 858

projekt vznikol v spolupráci so spoločnosťami www.all4net.skdododobrik.prosite.com a www.mannacatering.sk