Kollárova 17, 917 01 Trnava info@myslitelna.sk +421 905 860 858

Zemetrasenie v HR

Veronika | 20.04.2020 | 4 min.

Firmy prepúšťajú zamestnancov, rušia pracovné miesta, redefinujú organizačné štruktúry, zoštíhľujú procesy...

Dostať výpoveď. Byť prepustený.

Firmy prepúšťajú zamestnancov, rušia pracovné miesta, redefinujú organizačné štruktúry, zoštíhľujú procesy.... Dôvody pre výpovede sú rôznorodé. Zmena trhu, spoločenská situácia, ale hoci aj nízka výkonnosť, absencia lojality a tímovosti, šikana, konflikt záujmov....

Tá krátka veta „dostať výpoveď“ zatína do živého. Môže zraňovať sebahodnotu človeka, ktorý výpoveď dostáva, ale aj vytvárať nepríjemné sťahy v žalúdku toho, kto ju dáva. Prítomný býva strach, smútok, hnev. Rozísť sa férovo a s úctou je pri týchto emóciach skutočne náročnou výzvou.

V koučingoch a rozhovoroch s klientami čoraz častejšie narážam na 3 dôsledky nesprávneho ukončenia pracovného pomeru:

1) Firma sa s človekom rozíde tak škaredo, že miesto po ňom je fakticky neobsaditeľné a vytvára neustály fluktuačný kolobeh.

2) Vo firme sa dokonca spustí reťaz odchodov za odídeným zamestnancom (najčastejšie za bývalým manažérom).

3) Človek sa s firmou rozíde v zlom a ani za nič si nevie nájsť dobré nové miesto. Sprevádzajú ho hlboké pochybnosti o sebe alebo falošný ohrdnutý sebaobraz sprevádzaný prskaním a ohováraním na bývalého zamestnávateľa.

4) Ak náhodou nájde nové miesto, zvyčajne mu na ňom prekážajú rovnaké ťažkosti ako na tom predošlom.

 

Zvykneme sa pýtať bývalých zamestnancov, keď už im opadnú akútne emócie (čo je niekedy až po troch mesiacoch), na to, čo mohlo byť pri rozviazaní pracovného pomeru urobené inak. A dozvedáme sa, napríklad, že:

  • Väzby s firmou neboli korektne uzavreté.
  • Vzťahy s kolegami a so šéfom ostali nedoriešené.
  • Veci ostali nevypovedané, pôsobia ako ťaživé tabu, o ktorom sa nehovorí.
  • Šéf sa im ani nepoďakoval.
  • Šéf im to ani nepovedal, nechal to na HR...
  • Komunikácia o odchode bola strohá bez osobného záujmu.
  • Vedenie firmy si ani nevšimlo, že tam už človek nie je.
  • ......

Zo všetkých takých odpovedí cítiť krivdu a nerovnováhu.

 

Ako dať výpoveď človeku férovo a korektne?

1) Rešpektujem Zákonník práce a súvisiace normy.

2) Rešpektujem človeka.

3) Rešpektujem firmu.

4) Robím medzi človekom a firmou rovnováhu.

Ako na to? Aj o tom bude séria online workshopov „Zemetrasenia v HR“ v Mysliteľni, ktoré začíname už 24.04.2020 o 9:00.

#leadership #systemickyleadership #zodpovednost #fairplay


« Späť na zoznam článkov
  Mysliteľňa, Kollárova 17, 917 01 Trnava
  info@myslitelna.sk
  +421 905 860 858

projekt vznikol v spolupráci so spoločnosťami www.all4net.sk, dododobrik.prosite.com a www.mannacatering.sk

Zásady ochrany osobných údajov   Obchodné podmienky