Kollárova 17, 917 01 Trnava info@myslitelna.sk +421 905 860 858

Prečo si nerozumieme?

Jana | 12.03.2021 | 5 min.

… lebo jednou z najčastejších prekážok komunikácie je ilúzia, že sme si rozumeli.

Máte aj vy pocit, že to čo hovoríte, musí byť predsa všetkým jasné? Ale nie je to tak. Každý sme iný, máme iný temperament, iné vzdelanie, iné starosti a myšlienky. Pracujeme a žijeme v rôznom prostredí a sme ovplyvňovaní rôznymi názormi.

Väčšina z nás vie hovoriť a napriek tomu si nerozumieme. Nemusíme nič hovoriť, stačia naše gestá, mimika, postoje. Našou neverbálnou komunikáciou vyjadrujeme, kto sme, čo chceme, na čom nám záleží. Pokiaľ sa k tomu pridá ešte aj verbálna stránka - naša reč, tak je jasné, že komunikácia je súčasťou všetkých našich sociálnych vzťahov, základ všetkých našich interakcií. A preto je taká dôležitá.

Dobrá správa je, že to všetko sa vieme naučiť. Predchádzanie problémom a porozumenie ostatným začína cez uvedomenie si toho, že sme, jednoducho, iní. Príroda nám každému nadelila niečo iné, zaujímavé a každý z nás je jedinečný mix. A vo všetkom, čo robíme sa prejavuje naša osobnosť a štýl našej komunikácie. Mnoho odborníkov, typológií či diagnostík venujúcich sa osobnosti vychádza z už dávno objaveného. Ako prvý sa temperamentom začal zaoberať grécky lekár Hippokrates, otec modernej medicíny. Podľa Hippokrata sa osobnosti človeka delia na štyri typy a podľa jeho predpokladu každú jednu osobnosť ovládajú iné telesné šťavy. Do dnešného dňa je jeho rozdelenie temperamentu na 4 základné skupiny dobre známe aj laickej verejnosti.

Pozrime sa jednu z teórií, ktorá nám hovorí o individuálnych komunikačných štýloch, ktoré využívame v interakcii s ostatnými. Rozlišujeme štyri individuálne štýly komunikácie : Riadiaci, Priateľský, Analytický a Expresívny. Každý zo štýlov je definovaný aj tým, na čo je viac zameraný, orientovaný.

  • Orientácia na CIEĽ - v tomto štýle prevláda naše racio. Človek sa javí ako racionálny, disciplinovaný, formálny, nezávislý a praktický.
  • Orientácia na VZŤAHY - prevládajú emócie, človek sa javí ako emocionálny, priateľský, neformálny a otvorený.
  • Prevláda AKTIVITA - orientácia smerom von, rýchly, súťaživý, dominantný, direktívny, často prikazuje.
  • Prevláda PASIVITA - orientovaný viac smerom dovnútra - pasivita, spolupráca, neriskuje, je pomalší, viac sa pýta.

Ako  teda komunikovať tak, aby sme predchádzali konfliktom a chápali sa navzájom?

Na našom online workshope „ Poznám seba & chápem iných“ sa už 17.3.2021 celkom hravo dozviete viac k téme spoznania seba aj iných, pochopenia prečo reagujeme ako reagujeme a naučíte sa komunikačnú techniku, ktorá Vám pomôže zvládať aj náročnejšie situácie. Workshop je súčasťou série online workshopov „JARná dávka LEADERSHIPU“. Pokiaľ Vás téma zaujala a chcete sa dozvedieť viac, prihláste sa TU.


« Späť na zoznam článkov
  Mysliteľňa, Kollárova 17, 917 01 Trnava
  info@myslitelna.sk
  +421 905 860 858

projekt vznikol v spolupráci so spoločnosťami www.all4net.sk, dododobrik.prosite.com a www.mannacatering.sk

Zásady ochrany osobných údajov   Obchodné podmienky