Klariská 14, 811 03 Bratislava info@myslitelna.sk +421 905 860 858

Otvorené tréningy a podujatia

Zažite si s nami 3 x IN = Information + Intuition + Inspiration

26.4.| Vidím svoj tím, vidím svoju firmu - systemické organizačné konštelácie

SEMINÁR JE URČENÝ TÝM, KTORÍ:

  • chcú poznať a vedome ovplyvňovať svoje postoje a nastavenia v tíme a organizácii;
  • chcú viac vedieť o metóde konštelácií;
  • sú otvorení moderným a netradičným prístupom k práci s osobnou a tímovou dynamikou.

Dopoludnia si urobíme zopár cvičení na tému zákonitosti fungovania firmy zo systemického pohľadu a popoludní si postavíme konštelácie podľa vašej zakázky.

ZÁMEROM tohto formátu je, aby sme:

  • si zažili uplatnenie 1. princípu hierarchie, 2. princípu rovnováhy a výmeny a 3. princípu súnaležitosti.
  • uvideli to ako tieto 3 princípy fungujú. A tiež to, čo spôsobujú vo firmách a v tímoch, keď nefungujú.  
  • získali nadhľad na to, čo sa s nami a s našim systémom deje a ako to spolu súvisí, či nesúvisí.

Systemické konštelácie, ktorými vás budeme sprevádzať a odpovedať na vaše otázky, sú zážitková metóda práce so systémom (firma, tím, rodina...). Metóda využíva priestorové usporiadanie prvkov (zástupcov) v priestore, pričom umožňuje vidieť tieto prvky vo vzájomných vzťahoch a vidieť ich vzájomnú dynamiku. Konštelácie sú pohľadom na celok a vedú ku zmene vnútorného obrazu reality a tým môžu zmeniť veci, ktoré ležia aj mimo nás.

Konštelácie dávajú porozumenie tomu, čo racionálny bežný pohľad uponáhľaného človeka nezachytí. Následne, keď to vidíme pred sebou, tak sa nám môžu ukazovať aj riešenia.

Skupina max.10 účastníkov.

 
KONŠTELUJE:
Veronika Lukáčová

 

20.5. | HR ako SPOJENEC v zmene - III.diel z HR upgrade kvarteta [TRNAVA]
11.9. | HR ako SPOJENEC v zmene - III.diel z HR upgrade kvarteta [BRATISLAVA]
14.11. | HR ako LOVEC talentov - I.diel z HR upgrade kvarteta [BRATISLAVA]
16.5. | HR ako PARTNER biznisu - II.diel z HR upgrade kvarteta [BRATISLAVA]
10.6. - 12.6. | Re-štart manažéra alebo ako viesť seba a iných
19.9. | HR ako PARTNER biznisu - II.diel z HR upgrade kvarteta [TRNAVA]
21.11. | HR ako MEDIÁTOR konfliktov - IV.diel z HR upgrade kvarteta [TRNAVA]

Váš scenár

Na požiadanie vám vytvoríme scénar vášho stretnutia:
Zdieľanie informácií

Informatívne stretnutie zamerané na zdieľanie a šírenie informácií.

Tvorivosť

Stretnutia pre získanie tvorivých riešení.

Všetko funguje

Stretnutia pre tvorbu vnútrofiremných systémov a procesov.

Rozhodnuté

Stretnutia na prijímanie rozhodnutí.

Spolupráca

Stretnutia pre nastavenie, podporenie či obnovenie spolupráce tímov.

Stratégia

Stretnutia pre tvorbu víťazných stratégií.

Zmena

Stretnutia k implementácii zmeny.

Komunikujeme

Stretnutia pre nastavenie komunikačných tokov a spôsobu komunikácie.

Naše stretnutie

Stretnutia podľa vašich konkrétnych zámerov.

Mysliteľňa, Klariská 14, 811 03 Bratislava
info@myslitelna.sk
+421 905 860 858

projekt vznikol v spolupráci so spoločnosťami www.all4net.skdododobrik.prosite.com a www.mannacatering.sk