Klariská 14, 811 03 Bratislava info@myslitelna.sk +421 905 860 858

Otvorené tréningy a podujatia

Zažite si s nami 3 x IN = Information + Intuition + Inspiration

16.2. - 2.6.| Vedieť vidieť - séria 2021

Mám záujem

Inovatívny formát systemického leadershipu.

 • Je o porozumení  a vnímaní toho, ako nás ovplyvňujú a vedú systémy (firmy, oddelenia, tímy, komunity, rodiny...), ktorých sme súčasťou, a tiež o tom, ako na ne môžeme reagovať.
 • Rozvíja kompetenciu strategického nadhľadu a vnútorného leadershipu.
 • Otvára nové perspektívy videnia súvislostí.

Čas: vždy 8:30 – 10:30

Počet účastníkov

 • max. 8

Cena

 • Jednotková cena: 150,- Eur / 1 účastník / 1 modul
 • Cena za všetkých 8 modulov: 780,- Eur / 1 účastník / 8 modulov
 • Účasť je prenositeľná. V prípade, že účastník nemôže byť prítomný v danom termíne, môže za seba poslať náhradu. Alebo sa kolegovia môžu vopred dohodnúť a každý sa prihlásiť práve na tú tému, ktorá ho oslovuje.

Tréningový modul

V tréningu nájdete:

Modul 1:

Prosperita

16.2.2021

 • Kedy  firma prosperuje? Keď žije v súlade so 4 princípmi fungovania systémov.
 • Prvým princípom je hierarchia.

Modul 2:

Zodpovednosť

2.3.2021

 • Ako sa ľudía hrajú na zodpovednosť. Niekto jej má aj za druhých. Niekomu úplne chýba.
 • Dávam zo seba viac, ako dostávam? Robím viac, ako druhí? Čo s tým?

Modul 3:

Rozhodnutie

16.3.2021

 • Pohľad na rozhodovacie alternatívy spojené do jediného scenára, ktorý vám umožní neváhať a rozhodnúť sa.

Modul 4:

MY versus ONI

13.4.2021

 • Vzorce fungovania internej konkurencie vo firme. Prečo si vo firme tímy nerozumejú? Prečo nespolupracujú? Ako to môže byť iné?

Modul 5:

Uznaný šéf

20.4.2021

 • Ako byť uznaný v pozícii šéfa a získať súlad medzi formálnou a neformálnou autoritou.

Modul 6:

Rezistencia

4.5.2021

 • Ako porozumieť vzorcom správania a konania, keď druhí odmietajú robiť veci inak a po novom.

Modul 7:

Fluktuácia

18.5.2021

 • Ako súvisí odchod zamestnancov so stabilizáciou pracovných pozícii.
 • Ako sa vedieť rozviesť férovo je umenie aj v práci - nie je odchod ako odchod...

Modul 8:

Kariéra

2.6.2021

 • Kam smeruje kariéra každého človeka.
 • Ako získať celistvý pohľad na profesionálne smerovanie jednotlivcov.

 

Váš scenár

Na požiadanie vám vytvoríme scénar vášho stretnutia:
Zdieľanie informácií

Informatívne stretnutie zamerané na zdieľanie a šírenie informácií.

Tvorivosť

Stretnutia pre získanie tvorivých riešení.

Všetko funguje

Stretnutia pre tvorbu vnútrofiremných systémov a procesov.

Rozhodnuté

Stretnutia na prijímanie rozhodnutí.

Spolupráca

Stretnutia pre nastavenie, podporenie či obnovenie spolupráce tímov.

Stratégia

Stretnutia pre tvorbu víťazných stratégií.

Zmena

Stretnutia k implementácii zmeny.

Komunikujeme

Stretnutia pre nastavenie komunikačných tokov a spôsobu komunikácie.

Naše stretnutie

Stretnutia podľa vašich konkrétnych zámerov.

Mysliteľňa, Klariská 14, 811 03 Bratislava
info@myslitelna.sk
+421 905 860 858

projekt vznikol v spolupráci so spoločnosťami www.all4net.sk, dododobrik.prosite.com a www.mannacatering.sk