Klariská 14, 811 03 Bratislava info@myslitelna.sk +421 905 860 858

Otvorené tréningy a podujatia

Zažite si s nami 3 x IN = Information + Intuition + Inspiration

20.3. | 52 stratégií ako zvládnuť prekážky v zmene
6.4. - 7.4. | Esencia biznisu - JAN BÍLÝ

NOVÝ KONŠTELAČNÝ SEMINÁR S JANOM BÍLÝM pre manažérov, podnikateľov, majiteľov firiem, poradcov, konzultantov aj zamestnancov, v ktorom sa zaoberáme netradičným pohľadom na šťastie, úspech a finančné zabezpečenie prameniace z našej práce.


"Svět dnešního businessu se nachází v období radikálních změn. Každému z nás je jasné, že náš současný způsob „byznysu" musí projít radikální změnou, neboť jednak se naše zdroje (a to nejen surovinové, ale i ty čistě lidské) stále víc vyčerpávají a na druhé straně se nesmírně zvětšuje tlak na naši výkonnost. Jednoduše řečeno jsme stále unavenější a demotivovanější. Nadto se s nasyceností trhu zmenšuje prostor pro další konzum či nikým nechtěné služby.
Zároveň však roste i naše uvědomování si našich skutečných potřeb - emočního zázemí, pocitu štěstí, naplněnosti, mění se naše hodnoty a představy, jak by naše nová, vědomá práce mohla vypadat. Tyto touhy a představy jsou ale jen málokdy v souladu s tím, co nám pracovní, byznysové prostředí nabízí. Zde jde většinou stále ještě o růst, expanzi a maximalizaci zisku, neboť pořád platí, že úspěch firmy se neměří štěstím jejich zaměstnanců, ale „tvrdými" čísly.
V této situaci se ptáme, zdali vůbec existuje cesta k větší spokojenosti a naplnění v práci, a jak by tato cesta mohla vypadat. Co musíme změnit, co si uvědomit, s čím se vyrovnat, jaké nezpracované resty z doby, kdy jsem byli dětmi nebo adolescenty nám brání v otevřenosti, odvaze, autentičnosti v zaměstnání, nebo při našem podnikání. Jinak řečeno: Jak skloubit esenci našeho bytí s podnikáním, prací a byznysem.
Systemické konstelace zde mohou být výtečná pomoc, neboť jednak nám ukazují naše zapojení do celku a odhalují souvislosti, které obyčejně na začátku našeho hledání nevidíme, jednak nás vedou k samé podstatě naší existence. Tato poradenská technika, jejíž kolébkou byla rodinná terapie, nyní stále víc proniká do světa byznysu."

Jan Bílý patrí medzi špičkových českých odborníkov v používaní systemických konštelácii v rôznych odboroch. Jeho ďalšími špecializáciami sú prirodzené cykly v podnikaní, spájanie šamanských rituálov a racionálnych metód s využitím intuície, humoru a meditácii v biznise. Po 27 rokoch pobytu v Nemecku, kde sa tiež konšteláciám "vyučil" má svoj domicil v Prahe. Je autorom 8 kníh a svoje semináre realizuje po celej Európe.

10.4. - 12.4. | Re-štart manažéra alebo ako viesť seba a iných
25.1.-13.12. | Rok v 13-tej komnate
23.5. | HR ako SPOJENEC v zmene - III.diel z HR upgrade kvarteta [TRNAVA]
19.9. | HR ako PARTNER biznisu - II.diel z HR upgrade kvarteta [TRNAVA]
21.11. | HR ako MEDIÁTOR konfliktov - IV.diel z HR upgrade kvarteta [TRNAVA]
21.3. | HR ako LOVEC talentov - I.diel z HR upgrade kvarteta [TRNAVA]
8.4. - 9.4. | Re-štart nadstavba: Čo najlepší manažéri robia inak?
26.3. - 14.11. | HR Re-štart - 4 diely HR upgrade kvarteta
16.5. | HR ako PARTNER biznisu - II.diel z HR upgrade kvarteta [BRATISLAVA]
11.9. | HR ako SPOJENEC v zmene - III.diel z HR upgrade kvarteta [BRATISLAVA]
14.11. | HR ako LOVEC talentov - I.diel z HR upgrade kvarteta [BRATISLAVA]

Váš scenár

Na požiadanie vám vytvoríme scénar vášho stretnutia:
Zdieľanie informácií

Informatívne stretnutie zamerané na zdieľanie a šírenie informácií.

Tvorivosť

Stretnutia pre získanie tvorivých riešení.

Všetko funguje

Stretnutia pre tvorbu vnútrofiremných systémov a procesov.

Rozhodnuté

Stretnutia na prijímanie rozhodnutí.

Spolupráca

Stretnutia pre nastavenie, podporenie či obnovenie spolupráce tímov.

Stratégia

Stretnutia pre tvorbu víťazných stratégií.

Zmena

Stretnutia k implementácii zmeny.

Komunikujeme

Stretnutia pre nastavenie komunikačných tokov a spôsobu komunikácie.

Naše stretnutie

Stretnutia podľa vašich konkrétnych zámerov.

Mysliteľňa, Klariská 14, 811 03 Bratislava
info@myslitelna.sk
+421 905 860 858

projekt vznikol v spolupráci so spoločnosťami www.all4net.skdododobrik.prosite.com a www.mannacatering.sk