Klariská 14, 811 03 Bratislava info@myslitelna.sk +421 905 860 858

Otvorené tréningy a podujatia

Zažite si s nami 3 x IN = Information + Intuition + Inspiration

21.2. | Reštart manažéra alebo ako viesť seba a iných - Časť 2.

Časť 2: Ciele pre môj tím


Praktická esencia hodnotiacich pohovorov a SMART cieľov, ktoré majú ŠMRNC.

 

Druhá časť kaleidoskopu 10 poldňových vysoko interaktívnych zážitkových stretnutí, na ktorých sa počas 12 mesiacov stretávajú lídri a manažéri z rôznych sektorov a biznisu.

 

 9:00 - 13:00 v Mysliteľni, Klariská 14, BRATISLAVA


LEKTORI:
Jana Pozdechová

 

20.3. | Reštart manažéra 2020 - Časť 3.
10.3. | Vedieť vidieť - systemický leadership

Váš scenár

Na požiadanie vám vytvoríme scénar vášho stretnutia:
Zdieľanie informácií

Informatívne stretnutie zamerané na zdieľanie a šírenie informácií.

Tvorivosť

Stretnutia pre získanie tvorivých riešení.

Všetko funguje

Stretnutia pre tvorbu vnútrofiremných systémov a procesov.

Rozhodnuté

Stretnutia na prijímanie rozhodnutí.

Spolupráca

Stretnutia pre nastavenie, podporenie či obnovenie spolupráce tímov.

Stratégia

Stretnutia pre tvorbu víťazných stratégií.

Zmena

Stretnutia k implementácii zmeny.

Komunikujeme

Stretnutia pre nastavenie komunikačných tokov a spôsobu komunikácie.

Naše stretnutie

Stretnutia podľa vašich konkrétnych zámerov.

Mysliteľňa, Klariská 14, 811 03 Bratislava
info@myslitelna.sk
+421 905 860 858

projekt vznikol v spolupráci so spoločnosťami www.all4net.skdododobrik.prosite.com a www.mannacatering.sk