Klariská 14, 811 03 Bratislava info@myslitelna.sk +421 905 860 858

Otvorené tréningy a podujatia

Zažite si s nami 3 x IN = Information + Intuition + Inspiration

8.10., 21.10., 4.11. | Re-štart manažéra alebo ako viesť seba a iných
7.11. | HR a sila VPLYVU
21.11. | HR ako MEDIÁTOR konfliktov - IV.diel z HR upgrade kvarteta [TRNAVA]
29.10., 14.11., 28.11. | Re-štart manažéra alebo ako viesť seba a iných
14.11. | HR ako LOVEC talentov - I.diel z HR upgrade kvarteta [BRATISLAVA]
22.11. - 24.11. | Esencia biznisu - JAN BÍLÝ

Váš scenár

Na požiadanie vám vytvoríme scénar vášho stretnutia:
Zdieľanie informácií

Informatívne stretnutie zamerané na zdieľanie a šírenie informácií.

Tvorivosť

Stretnutia pre získanie tvorivých riešení.

Všetko funguje

Stretnutia pre tvorbu vnútrofiremných systémov a procesov.

Rozhodnuté

Stretnutia na prijímanie rozhodnutí.

Spolupráca

Stretnutia pre nastavenie, podporenie či obnovenie spolupráce tímov.

Stratégia

Stretnutia pre tvorbu víťazných stratégií.

Zmena

Stretnutia k implementácii zmeny.

Komunikujeme

Stretnutia pre nastavenie komunikačných tokov a spôsobu komunikácie.

Naše stretnutie

Stretnutia podľa vašich konkrétnych zámerov.

Mysliteľňa, Klariská 14, 811 03 Bratislava
info@myslitelna.sk
+421 905 860 858

projekt vznikol v spolupráci so spoločnosťami www.all4net.skdododobrik.prosite.com a www.mannacatering.sk