Klariská 14, 811 03 Bratislava info@myslitelna.sk +421 905 860 858

Otvorené tréningy a podujatia

Zažite si s nami 3 x IN = Information + Intuition + Inspiration

7.8. | Kariérna cesta k úspechu - PREDÁM SA

Kariérne poradenstvo pre tých, ktorí hľadajú nové a aj tých, ktorí sa chcú posúvať ďalej.

ČO ZÍSKATE:

  • Zameriate sa na svoje silné stránky a to, čo chcete robiť.
  • Zorientujete sa na pracovnom trhu.
  • Pripravíte sa na nové pracovné príležitosti u vás vo firme alebo inde.

29.7. POSÚVAM SA VPRED. Ja a moja vízia. Moje pracovné očakávania.

31.7. MÁM NA TO. Zručnosti a schopnosti, na ktorých môžem stavať.

5.8. SLEDUJEM TRH. Monitoring pracovného trhu a využitie sociálnych sietí.

7.8. PREDÁM SA. Moja PR stratégia, CV, interview, networking.

Rozsah: 4 x 2 hodiny skupinových stretnutí, max 10 účasntíkov, vždy od 9:00 do 11:00 hod.

Forma: skupinový koučing a mentoring

Miesto: Mysliteľna, Klariská 14, Bratislava (podľa záujmu aj Trnava)

Cena: 120,- EUR (+ DPH) za jeden modul alebo 410,- EUR (+DPH) za celý program

V cene sú zahrnuté podkladové materiály ku každej téme a občerstvenie podporujúce myslenie.

Storno podmienky:

Zrušenie účasti/potvrdeného termínu konania 5 a menej pracovných dní pred realizáciou 100% z ceny. Zrušenie účasti/potvrdeného termínu konania 6-10 pracovných dní pred realizáciou 50% z ceny.

Účasť je prenositeľná. V prípade, že účastník nemôže prísť osobne, môže za seba poslať náhradníka.

 
LEKTOR:
Jana Pozdechová

18.9. - 20.9. | Esencia biznisu - Cesta pokračuje

VÍKENDOVÝ KONŠTELAČNÝ SEMINÁR S JANOM BÍLÝM v Bratislave, nielen pre ľudí z biznisu.

Časy: Piatok 17:00 - 20:00, sobota a nedeľa od 9:30 do 17:00 (sobota) prípadne do 16:00 (nedeľa)

Miesto konania: bude upresnené

Prihlášky a rezervácie: mailom na veronika.lukacova@heuristic.sk

Žijeme v nestabilnom svete, ktorý nás núti neustále prehodnocovat naše rozhodnutia. Ale nielen to - je to svet výziev a príležitostí, ktoré vyžadujú otvorenú myseľ a pohľad na celok. Práve to ponúkajú systemické konštelácie. Opäť po roku príde do Bratislavy Jan Bílý, jeden z popredných lektorov tejto metódy. Na seminári sa spolu s mnohými jedinečnými ľuďmi pozrieme na to, ako v tomto svete nielen prežiť, ale i rásť.

Ako ale spojiť prácu, v ktorej trávime možno viac než tretinu nášho času, s pocitom šťastia a naplnenia, a to v čase, ktorý nás stavia pred obrovské úlohy a výzvy? Túto otázku si vo svete dnešného biznisu, ktorý je stále ešte postavený viac-menej na „predátorských“ kvalitách (expanzia, neustály rast a zrýchľovanie, maximalizácia zisku), kladie stále väčší počet ľudí.

Na jednej strane sa naše zdroje (nielen tie surovinové, ale aj tie ľudské) stále viac vyčerpávajú, na druhej strane rastie tlak na našu výkonnosť. V tejto situácii sa pýtame, ako by naša ďalšia cesta v podnikaní a zamestnaní mohla vyzerať. Hľadáme alternatívy a nové modely firmy, vedenia, leadershipu.

Systemické konštelácie, tak ako ich učí Jan Bílý, môžu byť v tomto prípade výbornou pomocou, pretože jednak nám ukazujú naše zapojenie do celku a odhaľujú súvislosti, ktoré zvyčajne na začiatku nášho hľadania nevidíme, jednak nás vedú k samotnej podstate našej existencie. Táto poradenská technika, ktorej kolískou bola rodinná terapia, teraz stále viac preniká do sveta biznisu.

Jan Bílý patrí medzi špičkových českých odborníkov v používaní systemických konštelácii v rôznych odboroch. Jeho ďalšími špecializáciami sú prirodzené cykly v podnikaní, spájanie šamanských rituálov a racionálnych metód s využitím intuície, humoru a meditácii v biznise. Po 27 rokoch pobytu v Nemecku, kde sa tiež konšteláciám "vyučil" má svoj domicil v Prahe. Je autorom 8 kníh a svoje semináre realizuje po celej Európe.

8.10.| Vedieť vidieť - 2.séria - NEKONEČNÁ FLUKTUÁCIA
3.9.| Vedieť vidieť - 2.séria - REZISTENCIA
2.7. - 5.11.| Vedieť vidieť - 2.séria - SPRÁVNE SA ROZHODNÚŤ
5.11.| Vedieť vidieť - 2.séria - SMER MOJEJ KARIÉRY

Váš scenár

Na požiadanie vám vytvoríme scénar vášho stretnutia:
Zdieľanie informácií

Informatívne stretnutie zamerané na zdieľanie a šírenie informácií.

Tvorivosť

Stretnutia pre získanie tvorivých riešení.

Všetko funguje

Stretnutia pre tvorbu vnútrofiremných systémov a procesov.

Rozhodnuté

Stretnutia na prijímanie rozhodnutí.

Spolupráca

Stretnutia pre nastavenie, podporenie či obnovenie spolupráce tímov.

Stratégia

Stretnutia pre tvorbu víťazných stratégií.

Zmena

Stretnutia k implementácii zmeny.

Komunikujeme

Stretnutia pre nastavenie komunikačných tokov a spôsobu komunikácie.

Naše stretnutie

Stretnutia podľa vašich konkrétnych zámerov.

Mysliteľňa, Klariská 14, 811 03 Bratislava
info@myslitelna.sk
+421 905 860 858

projekt vznikol v spolupráci so spoločnosťami www.all4net.skdododobrik.prosite.com a www.mannacatering.sk