Klariská 14, 811 03 Bratislava info@myslitelna.sk +421 905 860 858

Vianočné hry v Mysliteľni

Priatelia a priaznivci Mysliteľne. December 2016. Skvelá nálada.

Mysliteľňa, Klariská 14, 811 03 Bratislava
info@myslitelna.sk
+421 905 860 858

projekt vznikol v spolupráci so spoločnosťami www.all4net.sk, dododobrik.prosite.com a www.mannacatering.sk