Klariská 14, 811 03 Bratislava info@myslitelna.sk +421 905 860 858

Prezentácia Kalliance

December 2017. Diana Manneh, spoluautorka "Kalliance le Jeu", medzi nami.

Mysliteľňa, Klariská 14, 811 03 Bratislava
info@myslitelna.sk
+421 905 860 858

projekt vznikol v spolupráci so spoločnosťami www.all4net.sk, dododobrik.prosite.com a www.mannacatering.sk