Klariská 14, 811 03 Bratislava info@myslitelna.sk +421 905 860 858

Naši spolupracovníci

Beata Jirásková

Viac ako 10 rokov zážitkov a skúseností v pozícii lídra tímov s vášňou pre rozvoj svojich ľudí, fungovanie a zlepšovanie procesov.Lektorka, mentorka a konzultantka v oblastiach projekt manažmentu, riadenia procesov, služieb zákazníkom, kontaktných centier, predaja a marketingu. "Bounty hunter" zdrojov a nástrojov, ktoré človeku uľahčia prácu a sú použiteľné aj v osobnom živote.

Vytrvalá, odolná, náročná a kreatívna.

Jana Koczkášová

10 rokov vedie poradenstvo a terapeutickú prácu v oblasti osobnostného rozvoja a manažmentu osobnostných zmien. Medzinárodne certifikovaná konzultantka a terapeutka. Vedie ľudí k odhaleniu a porozumeniu svojich emócií, myšlienkových vzorov, obmedzujúcich blokov, motivuje ich k nájdeniu svojej cesty a sprevádza ich zmenou.

Empatická, sústredená na zmenu a otvorená inšpirovať k zmene svojich klientov cez zdieľanie vlastných skúseností.

Alena Véghová
Viac ako 18 rokov skúseností v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Bohaté skúsenosti s rozvojom lídrov na všetkých úrovniach riadenia v rôznych sektoroch. Zameraná na vytváranie dlhodobých vzťahov s klientami založených na vzájomnej dôvere a partnerstve. V spoločnosti AV&HR, s.r.o. pôsobí ako konzultant a kouč.
Dôsledne analytická, empatická a orientovaná na potreby svojich klientov.
Darina Vrbová
25 rokov pôsobenia v oblasti vzdelávania a rozvoja. Skúsenosti v T&D manažmente a implementácii HR systémov získala v nadnárodných firmách. Medzinárodne certifikovaná hodnotiteľka so zameraním na hodnotenie, výber a rozvoj talentov na rôznych úrovniach riadenia. Klientom ponúka profesionálne poradenstvo v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a individuálny koučing.
Pozitívna, presvedčivá, inšpiratívna, orientovaná na cieľ.
Jan Bílý - konštelár

Vedie seminár „Cesta vedomého biznisu". Kouč, systemický poradca a konštelár. Fokus jeho práce spočíva predovšetkým v pochopení našej roly v celku, ktorého sme súčasťou a nájdenie svojho zmysluplného miesta. Zaoberá sa s tým spojeným osobným rozvojom jednotlivca a súvisiacimi spoločenskými, filozofickými a spirituálnymi otázkami. Je aktívny v Českej republike, na Slovensku ako aj v Nemecku.

Janka Bernaťáková

15 rokov manažérskych skúseností v dynamickom a progresívnom prostredí Tatra banky. 3 roky skúseností v manažérskom a change management poradenstve v práci lektora, konzultanta, facilitátora a mentora. Klientom prináša profesionalitu, pragmatizmus, otvorenosť a zároveň ľudský prístup.
Nadšená pre prácu s ľuďmi, vytrvalý podporovateľ zmien, motivovaná spoločným úspechom vzájomnej spolupráce.

 
Mysliteľňa, Klariská 14, 811 03 Bratislava
info@myslitelna.sk
+421 905 860 858

projekt vznikol v spolupráci so spoločnosťami www.all4net.sk, dododobrik.prosite.com a www.mannacatering.sk